Phòng Giường Đôi

Giá phòng: 270.000 VNĐ

- Số phòng: 101

- Số khách: 02

- Phụ thu thêm người: 40,000 VNĐ