Phòng 1 Giường + Salon

Giá phòng: 310,000 VNĐ

- Số phòng: 103-203

- Số khách: 02

- Phụ thu thêm người: 40,000 VNĐ