Phòng 3 Giường Đơn

Giá phòng: 300,000 VNĐ

- Số phòng: 200

- Số khách: 03

- Phụ thu thêm người: 40,000 VNĐ