Phòng 2 Giường Đôi

Giá phòng: 320,000 VNĐ

- Số phòng: 104 - 106 - 108 - 110 - 204 - 206 - 208 - 210

- Số khách: 02

- Phụ thu thêm người: 40,000 VNĐ