Phòng VIP

Giá phòng: 320,000 VNĐ

- Số phòng: 105-205

- Số khách: 02

- Phụ thu thêm người: 40,000 VNĐ