Phòng Giường Đôi

Giá phòng: 310,000 VNĐ

- Số phòng: 107-109-207-209

- Số khách: 02

- Phụ thu thêm người: 40,000 VNĐ