Phòng Giường Đôi

Giá phòng: 290,000 VNĐ

- Số phòng: 102-103-202-203

- Số khách: 02

- Phụ thu thêm người: 40,000 VNĐ