Tin tức

  • Kiên Giang – “Chủ nhà” của Năm Du lịch Quốc gia 2016
    Kiên Giang – “Chủ nhà” của Năm Du lịch Quốc gia 2016 Theo kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia giai đoạn 2012 – 2017, Năm Du lịch Quốc gia 2016 sẽ diễn ra tại tỉnh Kiên Giang. Đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, qua đó khẳng định thế mạnh của du lịch Kiên Giang, vùng ĐBSCL nói riêng và Việt Nam